琴棋書畫 cầm kì thư họa
♦ Đánh đàn, chơi cờ, viết chữ, vẽ tranh. Phiếm chỉ các thú văn nghệ phong nhã. ◇Cảnh thế thông ngôn : (Văn Quân) thông tuệ quá nhân, tư thái xuất chúng, cầm kì thư họa, vô sở bất thông (), 姿, , (Du trọng cử đề thi ngộ thượng hoàng ).