淒慘 thê thảm
♦ Đau thương, buồn khổ, thê lương bi thảm. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Tác kính tự chiếu, chỉ kiến tu phát câu bạch, lưỡng mục giai thũng. tâm hạ thê thảm , , . (Ảo tướng công ) Cầm gương tự soi, chỉ thấy râu tóc trắng hết, hai mắt sưng phù. Trong lòng thê lương bi thảm.