映雪讀書 ánh tuyết độc thư
♦ Tôn Khang người đời Tần, hiếu học, nhà nghèo đêm không có đèn phải nhờ ánh tuyết để đọc sách. Sau ánh tuyết độc thư chỉ khắc khổ chăm học.