技能 kĩ năng
♦ Năng lực, tài năng. ◇Quản Tử : Thiện trị kì dân, độ lượng kì lực, thẩm kì kĩ năng , , (Hình thế giải ).