空花 không hoa
♦ Phồn vinh hoa lệ hư huyễn không thật. ◇Dụ thế minh ngôn : Phù danh thân hậu hữu thùy tri? Vạn sự không hoa du hí ? (Quyển nhất, Tương hưng ca trùng hội trân châu sam ) Danh hão sau này nào ai biết? Muôn sự phồn vinh hoa lệ chỉ là trò đùa hư huyễn mà thôi.