當然 đương nhiên
♦ Đúng như thế, phải như vậy. ◇Lữ Kịch : Tòng kim biệt thuyết khách khí thoại, hỗ tương bang trợ lí đương nhiên , (Lí nhị tẩu cải giá , Đệ nhị tràng ) Từ nay đừng nói lời khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau là phải như vậy.
♦ Tất nhiên, dĩ nhiên. § Biểu thị khẳng định, hoàn toàn hợp với sự lí hoặc tình lí, không có nghi vấn. ◇Ba Kim : Văn nghệ cứu cánh thuộc ư thùy? Đương nhiên thuộc ư nhân dân! ? ! (Tham sách tập , Cứu cánh thuộc ư thùy ).