碧落黃泉 bích lạc hoàng tuyền
♦ Bích lạc : trời xanh, hoàng tuyền : suối vàng (ở dưới mặt đất). Nguồn gốc: ◇Bạch Cư Dị : Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến , (Trường hận ca ) Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả. § Sau chỉ khắp cả trên trời dưới đất.