氓隸 manh lệ
♦ Chỉ nhân dân, dân hèn mọn (ngày xưa). ◇Hà Cảnh Minh : Chánh chi dữ tà, công chi dữ tư, manh lệ chi nhân năng biện kì sở hiếu ố , , (Hà tử , Thượng tác ).