夢幻 mộng huyễn
♦ Cảnh mộng không thật, huyễn giác. ◇Hồng Lâu Mộng : Tác giả tự vân, nhân tằng lịch quá nhất phiên mộng huyễn chi hậu , (Đệ nhất hồi).