江河日下 giang hà nhật hạ
♦ Nước sông mỗi ngày mỗi rút xuống. Tỉ dụ tình huống mỗi ngày thêm bại hoại. ◇Thu Cẩn : Mãn nhãn tục phân ưu vị dĩ, Giang hà nhật hạ thế tình phi 滿, (Thân giang đề bích ).