心神 tâm thần
♦ Tinh lực tâm trí. ◇Tôn Chi Úy : Bổng kim đặc kí tuy vô kỉ, Năng vô ưu cụ lao tâm thần , (Khách cú dong ngũ ca ).
♦ Trạng thái tinh thần, tâm tình. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô tiền nhật bệnh trung, tâm thần hoảng hốt, ngộ ngôn thương nhữ, nhữ vật kí tâm , , , (Đệ bát hồi) Hôm qua ta trong cơn bệnh, tâm thần mờ mịt, lỡ nói lời tổn thương nhà ngươi, nhà ngươi đừng để bụng.