拜年 bái niên
♦ Chúc mừng năm mới (tập tục). ◇Nho lâm ngoại sử : Ngã niên kỉ lão liễu, giá thiên khí lãnh ngã bất năng thân tự lai thế thân gia bái niên , , (Đệ nhị nhất hồi).