竊竊 thiết thiết
♦ Rõ rệt, rành rành, phân biệt. ◇Trang Tử : Nhi ngu giả tự dĩ vi giác, thiết thiết nhiên tri chi , (Tề vật luận ) Nhưng mà kẻ ngu lại tự cho là mình tỉnh, rành rành cái gì cũng biết.
♦ Hình dung âm thanh khẽ, nhỏ. ◇Lỗ Tấn : Đãn tại giá bình an trung, hốt nhi nhĩ đóa biên hựu thính đắc thiết thiết đích đê thanh thuyết , (Nột hảm , Bạch quang ).
♦ Lén lút.