通物 thông vật
♦ Thông hiểu vật lí nhân tình. ◇Kê Khang : Vật tình thuận thông, cố đại đạo vô vi; việt danh nhậm tâm, cố thị phi vô thố dã. Thị cố ngôn quân tử, tắc dĩ vô thố vi chủ, dĩ thông vật vi mĩ , ; , . , , (Thích tư luận ).