打趣 đả thú
♦ Giễu cợt, đùa cợt. § Cũng như ngoạn tiếu . ◇Hồng Lâu Mộng : Cô nương hà khổ đả thú ngã. Ngã bất quá thị tâm lí tiện mộ, tài học trước ngoan bãi liễu . , (Đệ tứ thập bát hồi) Cô nương hơi đâu mà cứ trêu chọc em thế? Chẳng qua thích thơ, em mới học để mà chơi đấy thôi.