大哥 đại ca
♦ Anh cả. § Chỉ người anh lớn tuổi nhất trong các anh chị em. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Giá vị An lão da bổn thị đệ huynh lưỡng cá, đại ca tảo niên khứ thế , (Đệ nhất hồi).
♦ Tiếng tôn xưng người đàn ông tuổi xấp xỉ với mình. ◇Thủy hử truyện : Na đại hán xoa thủ đạo: Cảm mông nhị vị đại ca cứu liễu tiểu nhân chi họa : (Đệ tứ tứ hồi).
♦ Tiếng gọi con trai lớn tuổi nhất. ◇Chu Mật : Quan gia khước tiến ngự thư chân thảo "Thiên tự văn", thái thượng khán liễu thậm hỉ, vân: Đại ca cận nhật bút lực thậm tiến "", , : (Vũ lâm cựu sự , Can thuần phụng thân ).
♦ Tiếng vợ xưng chồng. ◇Thủy hử truyện : Vũ Đại khiếu nhất thanh: "Đại tẩu khai môn." Chỉ kiến lô liêm khởi xử, nhất cá phụ nhân xuất đáo liêm tử hạ ứng đạo: "Đại ca, chẩm địa bán tảo tiện quy?" : . , : , 便? (Đệ nhị tam hồi) Vũ Đại gọi: "Đại tẩu mở cửa". Thì thấy rèm mở lên, một người đàn bà bước ra nói: "Sao anh đã về sớm thế?"