天智 thiên trí
♦ Trí tuệ trời phú. ◇Hàn Phi Tử : Nhân dã giả, thừa ư thiên minh dĩ thị, kí ư thiên thông dĩ thính, thác ư thiên trí dĩ tư lự , , , (Giải lão ).
♦ Tên ngọc đẹp.