全家福 toàn gia phúc
♦ Tấm hình chụp chung cả gia đình. ◎Như: giá trương toàn gia phúc thị tại tổ phụ bát thập đại thọ thì phách đích .