可不 khả bất
♦ Há không, lẽ nào không. ◇Trịnh Đình Ngọc : Vương Khánh nhĩ khả bất thính kiến! (Hậu đình hoa , Đệ nhị chiệp).
♦ Đúng vậy, phải rồi. ◎Như: khả bất! Đài Bắc đích giao thông chân thị ủng tễ a ! .