廝殺 tư sát
♦ Giết nhau, giao chiến. ◇Tân biên Ngũ đại sử bình thoại : Giá Hoàng Đế tố trước cá tư sát đích đầu não, giáo thiên hạ hậu thế tập dụng can qua , (Lương sử thượng ).