林立 lâm lập
♦ Đông đúc, san sát. ◎Như: giá lí chân nhiệt náo, đại tiểu thương điếm lâm lập , .