療養 liệu dưỡng
♦ Chữa trị, trị liệu.
♦ Đặc chỉ chữa trị hưu dưỡng (cho người mắc bệnh mạn tính lâu ngày hoặc thân thể suy nhược). ◇Ba Kim : Ngã môn hữu kỉ cá thương bệnh viên tại na lí liệu dưỡng (Quân trưởng đích tâm , Nhất).