致富 trí phú
♦ Trở nên giàu có. ◎Như: trữ súc khả dĩ trí phú .