取締 thủ đế
♦ Thủ tiêu hoặc cấm chỉ. ◇Mao Thuẫn : Giá ta nhiễu loạn trật tự đích tiểu phiến, đô ưng cai thủ đế, đô thị phi thủ đế bất khả đích! , , (Nhất cá cú trình độ đích nhân ).