也是 dã thị
♦ Cũng là, phải rồi. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ nhân hiện kim đại tiểu thư thị chánh nguyệt sơ nhất nhật sở sanh, cố danh Nguyên Xuân, dư giả phương tòng liễu xuân tự. Thượng nhất bối đích khước dã thị tòng đệ huynh nhi lai đích , , . (Đệ nhị hồi) Chỉ vì cô lớn sinh ngày mồng một tháng giêng nên đặt là Nguyên Xuân, nên các cô sau cũng đặt theo chữ “Xuân”. Còn hàng trên thì con gái cũng đặt tên theo như anh em trai.
♦ Có lẽ, hoặc là. ◇Thủy hử truyện : Hòa thượng, nhĩ chân cá dã thị tác sái , (Đệ tứ hồi) Có lẽ hòa thượng hỏi chơi đấy thôi.