取容 thủ dong
♦ Lấy lòng người khác để cầu cạnh, nhờ vả. ◇Hán Thư : Dĩ bất năng thủ dong đương thế, cố chung thân bất sĩ , (Trương Thích Chi truyện ).