主人公 chủ nhân công
♦ Tiếng tôn xưng chủ nhân. ◇Hàn Dũ : Cánh phiền tương hỉ sự, Lai báo chủ nhân công , (Vịnh đăng hoa đồng hầu thập nhất ). § Cũng viết là: chủ nhân ông .
♦ Nhân vật chính trong tiểu thuyết, hí kịch... § Tiếng Anh: hero.