已經 dĩ kinh
♦ Đã, rồi. ◎Như: giá kiện sự tình dĩ kinh bạn thỏa liễu việc này đã làm xong xuôi rồi.