時髦 thì mao
♦ Bậc tài giỏi một thời. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Kiến thị Lão Quảng Văn đái liễu hứa đa thì mao đáo gia, thậm vi hỉ hoan , (Quyển nhất thất).
♦ Đúng kiểu hợp thời, thời thượng. § Phiên âm tiếng Anh "smart". ◎Như: tha đích y phục phi thường thì mao .