寒冷 hàn lãnh
♦ Lạnh lẽo; rét mướt. ◇Thái Tông : Hàn lãnh hồng phi cấp, Viên thu thiền táo trì , (Sơ thu dạ tọa ).