蕭疏 tiêu sơ
♦ Vắng vẻ, tịch mịch. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất thì tẩu đáo Thấm Phương Đình, đãn kiến tiêu sơ cảnh tượng, nhân khứ phòng không , , (Đệ bát nhất hồi).
♦ Thưa thớt, lác đác. ◎Như: hoàng diệp tiêu sơ .