打槳 đả tưởng
♦ Chèo thuyền. ◎Như: hồ thượng phong bình lãng tĩnh, cận hữu kỉ cá thuyền phu đả tưởng nhi quá , .