打槳桿 đả tưởng can
♦ Độc thân. ◎Như: tha dĩ tứ thập xuất đầu, nhưng thị đả tưởng can , . § Xem thêm đả quang côn .