黎黃 lê hoàng
♦ Chỉ hoàng li chim vàng anh, hoàng oanh. ◇Tấn Thư : Phù hân lê hoàng chi âm giả, bất tần huệ cô chi ngâm , (Quách Phác truyện ).