梅目 mai mục
♦ Ánh mắt có ý chua cay. § Cũng nói là mạo phụ người đàn bà hay ghen tị.