太醫 thái y
♦ Ngày xưa chỉ viên quan chưởng quản về y dược ở triều đình. ◇Liễu Tông Nguyên : Kì thủy, thái y dĩ vương mệnh tụ chi, tuế phú kì nhị, mộ hữu năng bộ chi giả, đương kì tô nhập , , , , (Bộ xà giả thuyết ) Mới đầu quan thái y theo lệnh vua cho gom bắt loài rắn đó, mỗi năm trưng thu hai lần; chiêu mộ những người có tài bắt rắn, nộp lên thay cho thuế ruộng.
♦ Phiếm chỉ y sinh của hoàng gia.
♦ Tiếng tôn xưng y sĩ bình thường. ◇Tây sương kí 西: Vấn thái y hạ thậm ma dược? chứng hậu như hà? ? ? (Đệ tam bổn , Đệ tứ chiết) Hỏi xem thầy lang dùng thuốc gì, chứng trạng bệnh tật ra sao?