魔鏡 ma kính
♦ Một loại kính mờ, một mặt hoàn toàn nhìn thấu qua như thủy tinh, một mặt giống như một tấm gương soi bình thường.
♦ Tấm gương có ma lực biết nhìn ra người đẹp xấu trong thế gian. § Như trong truyện nhi đồng "Công chúa Bạch Tuyết" với bà hoàng hậu có tấm gương này.