杜鵑 đỗ quyên
♦ Con chim quốc. Cũng viết là cuốc. § Còn có tên là tử quy . Cũng gọi là đỗ vũ . ◇Nguyễn Du : Ai trung xúc xứ minh kim thạch, Oán huyết quy thời hóa đỗ quyên , (Độ Hoài hữu cảm Văn Thừa Tướng ) Nỗi thương cảm thốt ra chỗ nào đều reo tiếng vàng tiếng đá, Máu oán hận lúc trở về hóa thành chim quốc. § Quách Tấn dịch thơ: Lòng thơm chạm trổ lời kim thạch, Máu hận trào sôi kiếp tử quy.
♦ Hoa đỗ quyên, gọi tắt là hoa quyên (lat. Rhododendron).