取下 thủ hạ
♦ Lấy thái độ cung thuận để nghênh hợp người khác. ◇Hàn Dũ : Bình cư lí hạng tương mộ duyệt, tửu thực du hí tương trưng trục, hủ hủ cưỡng tiếu ngữ dĩ tương thủ hạ , , (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ).