荷花 hà hoa
♦ Hoa sen. § Còn có những tên khác là: phù cừ , phù dung , liên hoa , hạm đạm .