通知 thông tri
♦ Thông hiểu. ◇Văn minh tiểu sử : Tế Nam phủ lí hữu ta tòng tiền đại thư viện xuất lai đích nhân, giác đắc tự gia học vấn thậm thâm, thông tri thì vụ , , (Đệ tam tứ hồi).
♦ Báo cho người khác biết sự việc nào đó. ◇Thủy hử truyện : Tiên sanh hà cố chỉ thị lãnh tiếu? Hữu sự khả dĩ thông tri ? (Đệ thập cửu hồi).
♦ Lời nói hoặc bản văn thông báo sự việc. ◇Ba Kim : Khai hội đích thông tri bất đoạn, tác cảo đích tín bất đình , 稿 (Đại kính tử ).