沙棠 sa đường
♦ (Danh) Cây sa đường, gỗ dùng để đóng thuyền. ◇Nguyễn Du : Đường chu lan trạo nhật tân phân (Thương Ngô Trúc Chi ca ) Thuyền bằng gỗ đường, chèo bằng gỗ lan suốt ngày nhộn nhịp.