但凡 đãn phàm
♦ Hễ là, chỉ cần là, đã là. ◇Nho lâm ngoại sử : Đãn phàm bằng hữu tương tri, đô yếu thỉnh liễu đáo tịch , (Đệ tam thập hồi).
♦ Vốn, đều, nhất thiết (người, sự vật). ◇Thủy hử truyện : Nguyên lai đãn phàm nhân tâm, đô thị nhiệt huyết khỏa trước , (Đệ tam nhị hồi) Trái tim người ta vốn đều là một bọc máu nóng.
♦ Nếu, giả như. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã đãn phàm thị cá nam nhân, khả dĩ xuất đắc khứ, ngã tảo tẩu liễu, lập xuất nhất phiên sự nghiệp lai , , , (Đệ ngũ ngũ hồi) Nếu tôi là con trai, được ra ngoài, thì tôi đã sớm ra đi, làm nên công danh sự nghiệp rồi.