嚕蘇 lỗ tô
♦ Nói lải nhải, nói nhiều. ◇Lỗ Tấn : Lão đầu tử thôi tha tẩu, lỗ tô nhất thông dã tựu toán liễu , (A Q chánh truyện Q) Lão coi đền muốn thúc giục đuổi hắn đi, lải nhải mãi cũng còn tính lần lữa được.
♦ Phồn tạp, lôi thôi, rắc rối.