連城 liên thành
♦ Các thành liên tiếp kề sát nhau. ◇Hán Thư : Hán hưng, đại phong chư hầu vương, liên thành sổ thập , , (Ngũ hành chí thượng ).
♦ Tỉ dụ vật phẩm quý giá. § Thời Chiến Quốc, Huệ Văn Vương nước Triệu, được ngọc bích Hòa Thị , Tần Chiêu Vương xin lấy mười lăm thành đổi lấy ngọc bích. Về sau hai chữ liên thành chỉ ngọc Hòa Thị hoặc vật trân quý.
♦ Tên huyện.