身毒 quyên độc
♦ Quyên Độc : tên một nước ngày xưa, tức là nước Thiên Trúc , bây giờ gọi là Ấn Độ .