德高望重 đức cao vọng trọng
♦ Đức hạnh cao, danh tiếng lớn. § Thường dùng để xưng tụng người tuổi cao đức lớn và có tiếng tăm. ◇Quy Hữu Quang : Phục duy quân hầu, đức cao vọng trọng, mưu thâm lự uyên , , (Thượng tổng chế thư ).