登高望遠 đăng cao vọng viễn
♦ Lên chỗ cao, tầm nhìn sẽ xa rộng. ◎Như: đăng cao vọng viễn, khí tượng khai khoát , .
♦ Tỉ dụ cảnh giới càng cao thì nhãn quang càng xa rộng. ◎Như: quảng phiếm thiệp liệp các chủng tri thức, phương năng đăng cao vọng viễn , .