膾炙人口 quái chích nhân khẩu
♦ Quái chích : thịt thái nhỏ nướng hoặc quay, là món ăn được mọi người ưa thích. Sau quái chích nhân khẩu hình dung thơ văn được người ta tán thưởng, hoặc chỉ sự vật được lưu hành một thời.