總是 tổng thị
♦ Luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng. ◎Như: tha tố sự tổng thị mạn thôn thôn đích nó làm việc gì lúc nào cũng chậm rì rì.